Cảm biến người

Mã: PE

Phát hiện có người, giúp phòng chống trộm trong hệ thống nhà thông minh Ora.

Dòng sản phẩm: Ora Control

Nhóm tính năng: An toàn

Nhãn hiệu: Ora

Sản xuất tại Việt Nam.