Chào mừng quý khách đến với https://ora.vn/

Chúng tôi thuộc Công ty Cổ phần Thương mại – Sản xuất Anh Em Nguyễn, cụ thể tại https://ora.vn/ sẽ cung cấp các thông tin về những sản phẩm, dịch vụ thiết bị điện tử nhằm giúp cho ngôi nhà bạn trở nên tiện lợi hơn.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi, có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.