Tổng hợp tất cả video về nhà thông minh Ora               

 1# Trải nghiệm nhà thông minh Ora từ khách hàng.
Video bên dưới là phần giới thiệu của khách hàng về Ora, sau khi mua thiết bị và tự lắp đặt theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.
Video do khách hàng tự quay và gửi về cho chúng tôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nhàn ở Đà Nẵng.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Mai ở TP. Hồ Chí Minh.

 

 

2# Video giới thiệu Ora

           

 

3# Một số video hướng dẫn lắp đặt, cài đặt