Mục đích thu thập thông tin

*.Thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

  1. Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
  2. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty
  3. Hỗ trợ cần thiết khi khách hàng có nhu cầu liên quan sản phẩm của công ty

*.Thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm như:

  1. Kiểm soát người truy cập, sử dụng sản phẩm của công ty
  2. Phân tích và tối ưu hóa sản phẩm của công ty;
  3. Nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty

Ngoài những mục đích đề cập trên,công ty cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

– Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin của Khách hàng mà công ty Cổ Phần thương mại sản xuất Anh Em Nguyễn sẽ thu thập bao gồm:

  1. Họ tên;
  2. Số điện thoại;
  3. Email;
  4. Trụ sở chính/ Địa chỉ thường trú.

Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, công ty sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho công ty.

– Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

a)         Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện sản phẩm của công ty;

b)         Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

c)         Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của Khách hàng hoặc giao dịch giữa công ty và Khách hàng;

d)         Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

e)         Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

f)         Thông báo về các thông tin tuyển dụng của công ty nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

g)         Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm của công ty

h)         Các nội dung khác mà công ty được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

– Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của công ty.

– Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 166A Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Web: https://ora.vn/

Tel: 0901840749

Mail: nguyensbrotherjsc@gmail.com

– Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

– Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

Công ty sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù công ty thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, công ty không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho công ty sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và công ty không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của công ty. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, công ty khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho công ty.