Hub kích remote wifi – độc lập (điều khiển cửa lùa, cửa cuốn và các thiết bị có sử dụng remote bằng điện thoại)