Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi công tắc cơ

Bộ chuyển đổi công tắc cơ

Điều khiển bằng giọng nói

Bộ điều khiển Ora Home (Hub mini)

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 1 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 1 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 1 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 2 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 2 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 2 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 3 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 3 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 3 nút – hệ app

Điều khiển bằng giọng nói

Điều khiển nguồn 30A

Điều khiển bằng giọng nói

Điều khiển nguồn 5A

Điều khiển đèn - quạt

Remote 4 nút học lệnh 433Mhz

Điều khiển đèn - quạt

Remote 4 nút phát lệnh 433Mhz

Điều khiển đèn - quạt

Remote 8 nút phát lệnh 433MHz

Điều khiển đèn - quạt

Remote học lệnh âm tường 8 nút