Remote 8 nút phát lệnh 433MHz

Sản phẩm tích hợp thêm của hãng Kawasan, không phải của Ora.