Công tắc cảm ứng – vuông – 1, 2, 3 nút – màu đen kính cường lực không viền