• Nhận thiết kế mạch theo yêu cầu
  • Nhận gia công mạch (số lượng ít, số lượng nhiều đều nhận)
  • Liên hệ: 0982345600 để được tư vấn thêm
  • Một số hình ảnh của các dự án đã làm