Hiển thị một kết quả duy nhất

App OraHome

App OraHome

Bộ chuyển đổi công tắc cơ

Bộ chuyển đổi công tắc cơ

Điều khiển bằng giọng nói

Bộ điều khiển Ora Home (Hub mini)

Điều khiển bằng giọng nói

Bộ điều khiển rèm cửa

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 1 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 1 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 1 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 2 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 2 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 2 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 3 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 3 nút – hệ app

Công tắc cảm ứng - hệ app

Công tắc cảm ứng 3 nút – hệ app

Điều khiển bằng giọng nói

Điều khiển nguồn 30A

Điều khiển bằng giọng nói

Điều khiển nguồn 5A

Điều khiển đèn - quạt

Remote học lệnh âm tường 8 nút